Al meer dan 60 jaar ervaring...

In 1947 startte Jan Kusters een vollegrond tuinbouwbedrijf waar op "kleine" schaal augurken, bonen en witlof werden geteeld. In 1958 volgde de eerste uitbreiding van het bedrijf met een zogenaamde "rolkas" waarin deze producten ook werden geteeld.

In de zestiger jaren werd de eerste zogenaamde Venlo-kas gebouwd. Deze bestonden in die tijd nog uit een houten constructie. Ook in deze kas werden in de loop der jaren verschillende producten geteeld waaronder tomaten en koolrabi. Deze eerste Venlo-kas werd in de komende jaren uitgebreid naar een bedrijfsoppervlakte van 7.000 M2, in die tijd een behoorlijke oppervlakte. Eind jaren 60 kwam de zoon van Jan, Sjaak Kusters mee in maatschap.

Aluminium kassen

In 1977 nam Sjaak het bedrijf over van Jan, en werden de oude houten kassen gesloopt en kwam er een nieuw bedrijf met aluminium kassen van weer 7.000 M2. Er werd toen overgeschakeld op snijbonen, waar ze na enkele jaren noodgedwongen mee moesten stoppen in verband met virus problemen werd er wederom overgeschakeld, nu op tomaten en paprika’s.

Begin jaren 80 werden de eerste proeven op substraatteelt gedaan, dit beviel zo goed dat we in 1983 geheel op steenwol zijn overgeschakeld, en het weer aandurfden om op snijbonen om te schakelen. Dit ging tot 1989 goed, tot in dat jaar de virusproblemen weer de kop op staken. Er werd toen besloten om met de komkommerteelt verder te gaan.

In 1989 kwam de derde generatie Kusters in het bedrijf. John Kusters ging toen met Sjaak in een maatschap verder met de komkommerteelt. Twee jaar later kwam ook broer Ruud thuis werken.

Schaalvergroting

In 1991 werd het bedrijf met 5.000 m2 uitgebreid, en in 1994 nog een keer met 4.000 m2, hierdoor kwam het totale bedrijfsoppervlakte uit op 15.000 m2. Een grootte die de komende 15 jaar gehandhaafd zou blijven.

Na 19 jaar komkommers geteeld te hebben zochten we echter een nieuwe uitdaging, en deze dachten we gevonden te hebben in de teelt van aardbeien onder glas. In 2006 werd de laatste voorjaarsteelt komkommers geplant, waarna in de zomer de kas werd omgebouwd voor de teelt van aardbeien. De eerste aardbeienteelt werd opgestart in Augustus 2006. Met deze overschakeling is ook de bedrijfsoverdracht naar John een feit.

In Oktober 2009 is het bedrijf van de buurman overgenomen, waardoor de totale bedrijfsoppervlakte voor de aardbeienteelt uit zal komen op 40.000 m2 glas.

home sitemap Polscy pracownicy Deutsch