Welkom bij Kusters Aardbeien!

Heel fijn te weten dat u www.kusters-aardbeien.nl heeft gevonden. Kwekerij Kusters is gevestigd in Lomm in de gemeente Venlo gelegen tussen Arcen en Velden en teelt sinds 2006 aardbeien in de kas, de zogenoemde glasaardbeien. Het telen van aardbeien in de kas betekend dat de verkoop hiervan in de winter maanden niet stil komt te liggen en dat u bij ons vrijwel het hele jaar door verse aardbeien van Nederlandse bodem kunt kopen.

Kijk onder het "kopje" aktueel voor de laatste nieuwtjes en oogsttijdstippen.

Met vriendelijke groet,

Kusters Aardbeien 

 

Europa's grootste tuinbouwregio

Kusters aardbeien ligt aan de Nederlands-Duitse grens en daarmee op de grens van twee belangrijke tuinbouwgebieden. Aan de ene kant de regio Venlo, dat op het Westland na Nederlands grootste tuinbouwgebied is en aan de andere kant het tuinbouwgebied in het oosten van Noordrijn-Westfalen.

Echter in een tijd waarin grenzen vervagen liggen er voor beide tuinbouwgebieden kansen. Door de grens tussen het door het Rijk benoemde Greenport Venlo aan de Kusters aardbeien te Lomm ligt centraal in de grensoverschrijdende Nederlands-Duitse tuinbouwregio.Nederlandse- en het door de regio opgestarte Agrobusiness Region Niederrhein aan de Duitse zijde weg te halen, ontstaat Europa's grootste aaneen­gesloten tuinbouwregio. Een gebied dat Noord- en Midden-Limburg, een gedeelte van Oost-Brabant en onder meer de districten Kleve, Wesel, Neuss en Viersen omvat.

De voordelen zijn nu vooral de clustering van kennis en voorzieningen van tuinbouw­gerelateerde bedrijven. Freshpark Venlo is hier een goed voorbeeld van met zijn vele op de tuinbouw georiënteerde voorzieningen. Een centrum voor onderzoek, transport, verwerking en handel van tuinbouwgerelateerde producten. Maar ook aan Duitse zijde is dit het geval met veilingen in Straelen, Herongen en Lüllingen en met vele toeleverings- en onderzoeksvoorzieningen. Samen kunnen ze de tuinbouwregio internationaal nóg meer allure geven door in te zetten op innovatie en het leveren van kwalitatief zeer hoogwaardige producten. Gezond en milieubewust geteeld. Iets dat nu al gebeurt maar dat door samenwerking de voortrekkersrol en de uitstraling van de regio versterkt.

 
home sitemap Polscy pracownicy Deutsch